Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2016

Det følgende indeholder nogle hovedtal for ombudsmandens sagsbehandling i 2016. På ombudsmanden.dk findes nær mere information om ombudsmandens arbejde og om de regler, der gælder for ombudsmandens virksomhed.

NYE SAGER

Sager oprettet i 2016

AFSLUTTEDE SAGER

Afsluttede sager

HVAD ENDTE SAGERNE MED?

Hvad endte sagerne med

HVAD HANDLEDE SAGERNE OM?

Hvad handlede sagerne om

 

HVILKE MYNDIGHEDER MV. VAR INVOLVERET?

Hvilke myndigheder mv. var involveret

Hvilke myndigheder mv. var involveret

Hvilke myndigheder mv. var involveret

Hvilke myndigheder mv. var involveret

Hvilke myndigheder mv. var involveret
Hvilke myndigheder mv. var involveret
Hvilke myndigheder mv. var involveret
Hvilke myndigheder mv. var involveret
Note 1
Note 2

SAGSBEHANDLINGSTID

Sagsbehandlingstid

ØVRIGT

I 2016 erklærede ombudsmanden sig inhabil i 8 sager, heraf 1 tilsynssag. Folketingets Retsudvalg overdrog til landsdommer Henrik Bloch Andersen at behandle disse sager. Ombudsmandens kontor ydede sekretariatsbistand ved behandlingen af sagerne.

Færøernes Lagting overdrog 1 sag til Folketingets Ombudsmand som sætteombudsmand for Lagtingets Ombudsmand i 2016. Inatsisartut (det grønlandske parlament) overdrog i 2016 ikke nogen sager til ombudsmanden som sætteombudsmand for Ombudsmanden for Inatsisartut.