Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2016

Hvad

Ombudsmanden fører tilsyn med politiets tvangsmæssige udsendelser af udenlandske statsborgere, som ikke har lovligt ophold i Danmark.

Hvorfor

Formålet med tilsynet er særligt at påse, at politiets virksomhed foretages med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse. Ombudsmanden bedømmer således, om politiet følger gældende ret – herunder EU-retten og internationale menneskerettighedskonventioner – og god forvaltningsskik.

Hvordan

Tilsynet omfatter tiden fra beslutningen om tvangsmæssig udsendelse, og frem til udsendelsen er gennemført.

Folketingets Ombudsmand gennemgår indberetninger fra politiet og et antal afsluttede udsendelsessager. Medarbejdere fra ombudsmanden deltager endvidere i konkrete udsendelser.

Ombudsmandens tilsyn er koncentreret om følgende opmærksomhedspunkter: brug af magt, adskillelse af familier, udsatte grupper, f.eks. personer med helbredsproblemer, forudgående kontakt og information, sikkerhedsvurderingen forud for udsendelse, afbrudte udsendelser og udsendelsesrapporten.

Hvem

Tilsynsafdelingen varetager tilsynet med de tvangsmæssige udsendelser.

Læs mere om ombudsmandens tilsyn med tvangsmæssige udsendelser på ombudsmanden.dk/udsendelser.

TILSYN MED TVANGSUDSENDELSER I 2016 12

Udsendelser

Tilsyn med tvangsudsendelser

EKSEMPLER PÅ VIGTIGE AKTIVITETER I 2016

Konkrete udsendelser

Ombudsmanden var til stede ved 10 tvangsudsendelser af udlændinge i 2016. I ingen af de 7 sager, som ombudsmanden afsluttede i 2016, udtalte ombudsmanden kritik af politiets arbejde. Ombudsmanden vurderede, at udsendelserne foregik inden for danske og internationale rammer, herunder med respekt for individet og uden unødig magtanvendelse. Derudover havde ombudsmanden ikke bemærkninger til dokumentationen i sagerne. 3 af udsendelsessagerne var ikke afsluttet ved redaktionens slutning.

Drøftelser

Ombudsmanden har i 2016 afholdt dialogmøder med Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter og Nordsjællands Politi, Udlændingecenter Nordsjælland, om ombudsmandens tilsyn med politiets tvangsudsendelser. Derudover har der været afholdt møder med Dansk Flygtningehjælp og det daværende Udlændinge-, Integrations-og Boligministerium.

Internationalt samarbejde

Ombudsmanden deltog i 2016 i to europæiske workshops om tvangsudsendelser. Ombudsmanden har endvidere deltaget i et europæisk kursus om tilsyn med tvangsudsendelser.

LÆS OGSÅ:

Ombudsmandens tilsyn
Tilsyn voksenområdet
Tilsyn børneområdet
Tilsyn handicapområdet