Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2016

Børnekontoret

Områdechef Susanne Veiga
Souschef Mette Ravn Jacobsen
Souschef Nina Melgaard Ringsted

Børnesagkyndig Irene Rønn Lind
Specialkonsulent Rikke Ilona Ipsen

Fuldmægtig Hanne Nørgård
Fuldmægtig Mai Vestergaard
Fuldmægtig Signe Berg
Fuldmægtig Yasaman Mesri

Stud.jur. Julie Brøndby Ørbeck

Børnekontoret afholder tilsynsbesøg i offentlige
og private børneinstitutioner, f.eks.:

- Sociale institutioner og private opholdssteder for døgnanbragte børn
- Plejefamilier
- Skoler, herunder privatskoler
- Asylcentre
- Børneafdelinger på hospitaler og børnepsykiatriske afdelinger
- Daginstitutioner


Kontoret behandler især konkrete sager om:

- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge
- Sociale serviceydelser til børn
- Familieret (samvær mv., bidrag og adoption)
- Folke-, efter- og friskoler
- Børneinstitutioner
- Andre sager, der særligt vedrører børns rettigheder


Pr. 31. december 2016