Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2016

Område 1 - Offentlighedssager mv. og egen drift-projekter

Områdechef Karsten Loiborg
Kontorchef Lisbeth Adserballe

Souschef Christina Ladefoged

Specialkonsulent Lise Puggaard
Specialkonsulent Michael Gasbjerg Thuesen
Specialkonsulent Ulla Birgitte Frederiksen

Fuldmægtig Janne Lundin Vadmand
Fuldmægtig Karina Sanderhoff
Fuldmægtig Kirsten Broundal
Fuldmægtig Linette Granau Winther

Studentermedhjælper Lea Bruun

Ekstern konsulent, professor, dr.jur. Jan Pedersen, Aarhus Universitet

Centrale arbejdsområder

- Offentlighedssager
- Skatter, afgifter, inddrivelse mv.
- Markeds- og forbrugerforhold, selskaber mv.
- Valg, personregistrering, våben, pas, procesbevillinger mv.
- Transport, kommunikation, veje, færdsel mv.
- Uddannelse og forskning
- Kirke og kultur
- Egen drift-projekter
- Særlige faglige opgaver

Myndighedsmodulet

Områdechef Louise Vadheim Guldberg

Specialkonsulent Ulla Birgitte Frederiksen

Myndighedsmodulet beskæftiger sig med:

- Udarbejdelse af notater til myndigheder om centrale forvaltningsretlige problemstillinger

Pr. 31. december 2016