Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2016

Område 2 - Sociale sager mv. og offentlig personaleret

Områdechef Kirsten Talevski
Souschef Pi Lundbøl Stick

Chefkonsulent Bente Mundt

Specialkonsulent Elizabeth Bøggild Nielsen

Fuldmægtig Ann Thagård Gregersen
Fuldmægtig Christoffer Bruus
Fuldmægtig Dennis Sørensen
Fuldmægtig Mette Kildegaard Hansen
Fuldmægtig Pernille Helsted
Fuldmægtig Peter Kersting

Studentermedhjælper Julie Hilmand Christensen
Studentermedhjælper Louise Strøyer Jensen

Centrale arbejdsområder

- Social- og arbejdsmarkedsret
- Offentlig personaleret

Pr. 31. december 2016