Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2016

I overensstemmelse med ombudsmandslovens § 11, stk. 1 og 2 (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013), afgiver jeg hermed beretning for året 2016.

København, marts 2017

Jørgen Steen Sørensen